<h1><a href="http://www.gorgol.pl/index.php?dzial=o_firmie_01">O firmie</a></h1> - artykuły fryzjerskie,akcesoria fryzjerskie
<h1><a href="http://www.gorgol.pl/index.php?dzial=produkty">Nasze produkty</a></h1> - szczotka do włosów, fryzjerstwo
<h1><a href="http://www.gorgol.pl/index.php?dzial=uslugi_01">Usługi dodatkowe</a></h1> - artykuły fryzjerskie,akcesoria fryzjerskie
<h1><a href="http://www.gorgol.pl/index.php?dzial=pobierz">Do pobrania</a></h1> - artykuły fryzjerskie,akcesoria fryzjerskie
<h1><a href="http://www.gorgol.pl/index.php?dzial=kontakt">Kontakt</a></h1> - artykuły fryzjerskie,akcesoria fryzjerskie
<h1><a href="http://www.gorgol.pl/index.php?dzial=pytania">Pytanie odpowiedzi</a></h1> - artykuły fryzjerskie,akcesoria fryzjerskie
<h1><a href="http://www.gorgol.pl/index.php?dzial=ocena">Ocena</a></h1> - artykuły fryzjerskie,akcesoria fryzjerskie
Wyszukiwać można podając kod produktu (np. 16 01 120, ze spacjami lub bez) lub nazwę (np. szczotka pneumatyczna)

BeardyMan.eu
Dotacje UE
Gorgol - fryzjestwo
Untitled Document
 

1 grudnia 2004 roku, Firma GORGOL uzyskała certyfikat zaświadczający o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Rodziny norm z serii ISO 9000 są najbardziej znanymi i rozpowszechnionymi normami na całym świecie. Ponad 761 tysięcy firm w 154 krajach na całym świecie poddaje się certyfikacji, aby spełniać standardy tych norm.

Rodzina norm ISO 9000 stała się międzynarodowym wyznacznikiem w kwestii zarządzania jakością w firmie.

Posiadanie przez firmę certyfikatu serii ISO 9000 oznacza, że firma:

  • spełnia wymagania jakościowe swoich klientów
  • spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące jakości produktów
  • dąży do zwiększenia satysfakcji swoich klientów
  • permanentnie doskonali organizację pracy tak, aby miało to pozytywny wpływ na wszystkie trzy wymienione wcześniej aspekty.

Zdecydowana większość standardów ISO ściśle dotyczy poszczególnych produktów, surowców lub procesów. Jednak standardy z rodziny ISO 9000 są na całym świecie znane pod nazwą Ogólne standardy systemu zarządzania (ang. Generic management system standards)

Słowo "ogólne" w tym przypadku oznacza, że standardy te mogą być zastosowane:

  • do dowolnej organizacji, dużej lub małej
  • do dowolnego produktu, gdzie produktem może być również usługa
  • do dowolnego sektora działalności
  • do przedsiębiorstw prywatnych, administracji publicznej lub np. agencji rządowych

Termin "System Zarządzania" odnosi się do struktury zarządzania procesami zachodzącymi w każdej organizacji (firmie). Jest to system, który przekształca "surowce", czyli to, co jest na wejściu, w produkt lub usługę, czyli to, co jest na wyjściu Systemu Zarządzania. Produkt lub usługa, która znajduje się na wyjściu musi spełniać warunki takie jak:
- zadowolenie klienta pod kątem jego oczekiwań w stosunku do jakości produktu lub usługi.
- zgodność organizacji i jej produktów i/lub usług z wymaganiami prawnymi

ISO to skrót nazwy International Organization for Standarization.

więcej informacji na www.iso.org

o firmie l nasze produkty l usługi dodatkowe l do pobrania l kontakt l pytania i odpowiedzi l oceń nas